Friskfaktorer i arbetslivet fokus i årets avtalsrörelse

Fokusera på friskfaktorer i arbetslivet och ett nytt samarbetsavtal. Det är huvud-punkterna för Saco-S, akademiker i staten, när parterna i dag överlämnade sina yrkanden inför kommande avtalsförhandlingar.

Publicerad: Onsdag 22 jun 2016

-          Medarbetare som är nöjda och trygga i sitt arbete är mer motiverade, mer nyfikna, mer kreativa och bidrar till en högre verksamhetsnytta. Det är därför ett centralt område för oss i årets avtalsrörelse, säger Lena Emanuelsson.

Saco-S inriktning på arbetet i den kommande avtalsrörelsen är att:

-          Samarbetsavtalet sägs upp för omförhandling. Avtalet träffades 2000 och
           är idag föråldrat.
-          Friskfaktorer i arbetslivet blir ett nytt arbetsområde där parterna
           gemensamt hittar vägar framåt för att ta tillvara och förbättra medarbetares
           och chefers välbefinnande.
-          Möjligheten för medlemmar att teckna enskilda överenskommelser om
           lön, pension och semester används i ökad utsträckning.
-          Förbättringar införs i Personskadeavtalet. 

För Saco-S gäller löneavtalet, RALS-T, tillsvidare. Löneavtalet hanteras därför skilt från avtalsrörelsen. Den 20 juni enades parterna om ett fortsatt utvecklingsarbete beträffande avtalet. 

Inriktningsdokumentet och uppsägningen av Samarbetsavtalet finner du här.