Låt proffsen styra var tema när Saco-S träffade ministern

Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S, Akademiker i statenhar träffat civilminister Ardalan Shekarabi för att diskutera den statliga styrningen och regeringens aviserade förändringar. Minskad detaljstyrning från regeringen och ett starkare inflytande för proffsen var välkomna besked från ministern.

Publicerad: Onsdag 17 feb 2016

Civilminister Ardalan Shekarabi bjöd in parterna på det statliga avtalsområdet för att diskutera bland annat statlig styrning och lokalisering av statliga myndigheter.

Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S var mycket nöjd efter mötet:

-           Myndigheterna kan styras smartare med långsiktiga strategier istället för genom kortsiktig detaljstyrning. Regleringsbrev bör i större utsträckning användas för styrning av myndigheterna i strategiska frågor. Detaljer bör överlämnas åt myndigheterna själva. Det är de professionella som vet vilka åtgärder som bör vidtas för att man ska nå de uppsatta målen, sa hon.

Ministern tog även upp regeringens ambition om att nya myndigheter ska placeras ut i landet. Ambitionen är att statlig verksamhet ska finnas i hela Sverige. 

-        Vid tidigare utlokaliseringar har det tagit både kraft och energi för myndigheterna och deras medarbetare innan det blir en bra verksamhet igen. 

      Det är viktigt att beslut om lokalisering av myndigheter tas långsiktigt, sa hon.