Medlem vann i AD om anställning

Blir jag verkligen av med min statliga anställning om en annan person överklagar att jag fått jobbet och får rätt i Statens överklagandenämnd? Den frågan tvingades en Jusekmedlem ställa sig efter att hennes anställningsmyndighet beslutade då att ”avveckla” hennes anställning med hänvisning till överklagandenämndens beslut.

Publicerad: Torsdag 15 dec 2016

Medlemmen hade träffat avtal med en myndighet om tillsvidareanställning, sagt upp sig från en annan tillsvidareanställning och tillträtt det statliga arbetet. Kort därefter överklagade en annan person anställningsbeslutet och fick rätt i Statens överklagandenämnd ett antal månader senare.

Jusek väckte talan vid arbetsdomstolen och gjorde gällande att ett ingånget anställningsavtal inte kan upphöra genom ett offentligrättsligt beslut om inte detta har stöd i lag. Och något sådant lagligt stöd finns inte. Inte heller, menade förbundet, finns det någon annan rättslig grund att avsluta medlemmens anställning. Arbetsdomstolen går helt på förbundets linje och ogiltigförklarar myndighetens beslut att skilja medlemmen från anställningen. Domstolen framhåller bland annat att statlig anställning vilar på ett civilrättsligt anställningsavtal mellan staten och arbetstagaren. Staten kan inte utan författningsstöd frigöra sig från ett civilrättsligt bindande avtal i vidare mån än vad en enskild hade kunnat göra. Detta följer, enligt domstolen, av allmänna rättsstatliga principer. Juseks förbundsjurist Per-Olof Persson, som drev målet i AD, kommenterar; - Jag är naturligtvis främst glad för att vår medlem nu återfår sitt arbete och ett skadestånd. Hon hamnade i en väldigt tråkig situation i och med att hon sade upp sig från en annan tillsvidareanställning för att kunna börja arbeta statligt. Genom statens agerande blev hon plötsligt arbetslös. Men jag är också glad av ett annat skäl. Statligt anställda har generellt sett goda anställningsvillkor och många gånger väldigt kvalificerade och intressanta arbetsuppgifter. Men det har funnits oklarheter just beträffanden hur anställningsavtal träffas och består. Domen klargör nu att för ett avtal med staten om anställning gäller samma regler som på arbetsmarknaden i övrigt. Detta tror jag kommer att underlätta rekryteringen till statliga arbeten, säger Per-Olof Persson.