Ny överenskommelse om utveckling av RALS-T

Idag har Saco-S och Arbetsgivarverket träffat en överenskommelse om att fortsätta utveckla RALS-T. Överenskommelsen innebär bland annat på att utveckla möjligheten att se över lön vid andra tillfällen än vid den årliga lönerevisionen. Dessutom startar ett arbete med att utveckla en vision 2025 kring det centrala löneavtalet.

Publicerad: Måndag 20 jun 2016

RALS-T gäller tillsvidare och innehåller årliga lönerevisioner utan centralt angiven löneökningsnivå. Överenskommelsen innebär att RALS-T hanteras utifrån tillsvidareavtalets förutsättningar och skilt från de avtalsförhandlingar som äger rum i september. Saco-S och Arbetsgivarverket ska i stället gemensamt utveckla RALS-, till exempel genom att diskutera vad som händer om det lönesättande samtalet inte leder till att man är överens och se över möjligheten att ändra lön mellan revisionstillfällena.

Jag är väldigt nöjd med att vi nu har hittat en bra modell för att lönebildningen så att den kan fungera allt bättre för våra medlemmar. Vi vill bidra till att utveckla de statliga verksamheterna och arbetar för en bättre dialog mellan chef, medarbetare och en fungerande samverkan på arbetsplatserna, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.

Parterna har kommit överens om att under 2016-2017

  • Ta fram en vision för löneavtalet 2025
  • Erbjuda stöd till lokala parter som nyligen gått in i lönesättande samtal som lönerevisionsmetod,
  • Planera och genomföra insatser till inspiration och stöd för lokala parter, t ex presentera lärande exempel på hur man kan arbeta långsiktigt med lönebildningen,
  • Se över den partsgemensamma kommentaren till RALS-T för att göra den mer lättillgänglig för lokala parter,

Arbetsgivarverket och Saco-S är överens om att ta fram en vision för RALS-T 2025. Visionen ska presenteras senast 31 maj 2017.

Läs hela överenskommelsen.