Nya bestämmelser om ersättning för reservofficerare som har en civil anställning inom det statliga avtalsområdet

Saco-S och Arbetsgivarverket har den 22 november 2017 undertecknat en överenskommelse om nya bestämmelser för reservofficerares rätt att i vissa fall, under tjänstgöring som reservofficer, behålla en del av sin lön i den civila anställningen.

Publicerad: Torsdag 30 nov 2017

Bestämmelserna gäller retroaktivt från den 7 mars 2017.

För att ersättning ska kunna utgå ska följande vara uppfyllt.

-          Den civila anställningen ska finnas hos en arbetsgivare som ingår i det statliga avtalsområdet och omfattas av Villkorsavtal-T eller Affärsverksavtalet (AVA-T)

Därutöver att tjänstgöringen sker:

-          under skärpt eller högsta beredskap

-          när totalförsvarspliktiga är skyldiga att tjänstgöra eller

-          När reservofficeren tjänstgör enligt avtalad tjänstgöring i reservofficerens tjänstgöringsplan upprättad inom Försvarsmakten.

Det räcker alltså att en av punkterna enligt ovan är uppfylld.

Den ersättning som utgår när villkoren är uppfyllda är 20 % av den fasta lönen i den civila anställningen.