Nylansering av Partsrådets hemsida Hot på jobbet

Hemsidan erbjuder stöd för att systematisera arbetet med att hantera hot och våld som statligt anställda kan konfronteras med i sin yrkesutövning.

Publicerad: Fredag 29 jan 2016

Nu återlanseras Partsrådets hemsida Hot på jobbet, www.hotpajobbet.se, som har fokus på stöd i samband med hot och våld inom statlig verksamhet. Hemsidan är avsedd fungera som ett stöd för att systematisera arbetet med att hantera hot och våld. Den är uppbyggd kring tre övergripande block: förebyggande, akuta och uppföljande åtgärder. 

Samtliga texter på den gamla hemsidan har gåtts igenom och uppdaterats och ett nytt avsnitt om kränkningar på internet har lagts till. Sidan har också kompletterats med filmer och nya checklistor. Dessutom har form och struktur setts över i syfte att modernisera sajten, göra den lättare att hitta på och göra den användbar i mobil och på surfplatta.