Nytt avtal om omställning träffat

Ett nytt avtal om omställning är nu träffat. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2015. Parterna träffade samtidigt Avtal om lokala omställningsmedel och Överenskommelse om partsgemensamt arbete rörande tidsbegränsade anställningar.

Publicerad: Onsdag 17 sep 2014