OFR/S,P,O har anslutit sig till PA16

Nu har OFR/S,P,O anslutit sig till pensionsavtalet PA 16 som tecknades i november 2015 mellan Saco-S, Seko och Arbetsgivarverket.

Publicerad: Onsdag 24 feb 2016

Från Saco-S välkomnar vi att OFR/S,P,O nu har tagit ställning för att ansluta sig till PA16. Såväl premienivån som avtalets regler för intjänande gör att PA 16 är ett mycket bra premiebestämt pensionsavtal. Nu kan vi arbeta vidare tillsammans, samtliga parter, med avtalets implementering.