Partsgemensamma konferenser om RALS-T den 12, 21 och 26 april 2016

Just nu genomför Arbetsgivarverket och Saco-S den tredje partsgemensamma utvärderingen av tillsvidareavtalet RALS-T. Vid tre konferenser i april kommer resultaten av utvärderingen att presenteras.

Publicerad: Onsdag 3 feb 2016

Nytt för denna utvärderingsomgång är att fokus ligger på de utvecklingsområden som konstaterats i tidigare utvärderingar. De områden som därför nu uppmärksammas särskilt i utvärderingen av den lokala lönebildningsprocessen är:

• differentiering på individnivå och organisationsnivå
• kopplingen mellan lönesättningen och verksamhetens resultat
• dialogen mellan medarbetare och lönesättande chef

En annan nyhet är att lokala parter vid tre myndigheter deltagit kontinuerligt i utvärderingsarbetet för att fördjupa bilden av hur tillämpningen av avtalet utvecklas.

Konferenserna genomförs tisdag den 12 april, torsdag den 21 april och tisdag den 26 april 2016, start med lunch ca kl. 12.00 och avslutning ca kl. 16.00. Mer detaljerad information och inbjudan kommer inom kort. Notera datumen redan nu!