Partsgemensamt material om PSA

Parterna har gemensamt tagit fram informationsmaterial om PSA, Personskadeavtalet.

Publicerad: Måndag 21 sep 2020

Syftet är att öka kännedomen och kunskapen om avtalet och hur det fungerar. Uppfattningen är att möjligheterna som finns i avtalet inte nyttjas och det vill vi ändra på. 

Läs mer om PSA-avtalet