Reviderad BESTA lanseras nu via BESTA-webben!

Allt om BESTA hittar du via den nya partsgemensamma BESTA-webben.

Publicerad: Onsdag 24 feb 2016

www.arbetsgivarverket.se/besta

Det partsgemensamma arbetet med att se över BESTA har pågått sedan 2014 och här ser ni resultatet. Tack till er alla som bidragit med synpunkter under arbetets gång.

Det partsgemensamma uppdraget var att se över arbetsområden, grupperingsnivåer och tillhörande beskrivningar för att behålla god kvalitet i BESTA-systemet. För den centrala partsgemensamma arbetsgruppen har det varit viktigt att behålla systemets uppbyggnad och struktur samt att förstärka helhetsperspektivet när det gäller alla arbetsområden inom BESTA.

Observera att det finns två nya arbetsområden, arbetsområde 13 Kund- och medborgarservice och arbetsområde 45 IT Drift, underhåll och support. För mer utförlig information om vad revideringen av BESTA inneburit, gå in på BESTA-webben och klicka på rubriken Om BESTA.

Insamling per reviderad BESTA sker första gången i september 2016.

Vad är BESTA?

BESTA är ett klassificeringssystem som används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. BESTA har funnits sedan 2004 och har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko.