Saco -S remissvar Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom S2022 00193

Utredningen föreslår att en sjukdom en anställd ådragit sig i arbetet till följd av smitta från en samhällsfarlig sjukdom ska klassas som arbetsskada, vilket Saco-S ställer sig positivt till.

Publicerad: Torsdag 24 feb 2022

Senast uppdaterad: Torsdag 24 feb 2022