Saco-S kritiska till besked om att omlokalisera myndigheter

På en presskonferens i morse offentliggjorde regeringen planerna på den största omlokaliseringen av myndigheter på tio år. Det handlar om sju myndigheter och 500-550 arbetstillfällen. Saco-S, som tidigare framfört kritik mot regeringens beslut om omlokaliseringar, menar att regeringens besked riskerar att leda till att medarbetare slutar och att effektiviteten i verksamheterna försämras.

Publicerad: Onsdag 30 aug 2017

– Tidigare erfarenheter av att omlokalisera visar att det är mycket kostsamt att och att verksamheterna påverkas negativt. Detta har tunga expertmyndigheter som Riksrevisionen och Statskontoret visat i utredningar. Regeringen borde lyssna experterna och avbryta planerna på att flytta ut myndigheter, säger Lena Emanuelsson.

På en presskonferens under förmiddagen meddelade regeringen att de kommer att fatta beslut om att omlokalisera hela eller delar av totalt sju myndigheter. Totalt berörs uppemot 550 medarbetare.

Saco-S är kritiska till beskedet och till omlokalisering av myndigheter av regionalpolitiska skäl. Förhandlingsorganisationen Saco-S, som består av 21 Sacoförbund och representerar över 87 700 akademiker inom staten, menar att beslutet riskerar att leda till att medarbetare slutar och att effektiviteten i verksamheterna försämras.

–  Att omlokalisera myndigheter innebär ett ineffektivt resursutnyttjande av såväl skattemedel som kompetens. Ytterst drabbar medborgarna. Saco-S är kritiska till regeringens planer som kommer att påverka både många medarbetare och verksamheter negativt, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco- S.

Myndigheter som berörs av beslutet: Strålsäkerhetsmyndigheten, Polarforskningssekretariatet, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, ESF- rådet, Universitets- och högskolerådet och Tillväxtverket.     

Saco-S består av 21 Sacoförbund och är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker.

För mer information:
Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S
lena.emanuelsson@jusek.se
070- 665 29 43