Saco-S kritiska till flytt av SCB:s huvudkontor

En flytt av Statistiska Centralbyråns (SCB:s) huvudkontor till Örebro kommer slå hårt mot de anställda och kan leda till ineffektivitet och kompetensförluster. Det menar Saco-S som är kritiska till det beslut regeringen ska fatta idag.

Publicerad: Torsdag 27 apr 2017

– Det är viktigt att värna den höga kompetens som finns på SCB och därför bör huvudkontoret inte flyttas. En myndighets största tillgång är dess medarbetare och vi vet av erfarenhet att ytterst få medarbetare flyttar med vid en omlokalisering. Självklart kan myndigheten nyrekrytera, men det tar lång tid att bygga upp samma kompetens, i synnerhet på en myndighet med den spetskompetens som finns på SCB, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S.

Idag väntas regeringen fatta beslut om att ytterligare en statlig verksamhet ska flyttas som ett led i regeringens omlokalisering av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. SCB:s huvudkontor ska placeras i Örebro. Saco-S är kritiska till beslutet och menar att det kan leda till medarbetare slutar och att effektiviteten påverkas negativt.

– Beslutet innebär att SCBs ledning flyttar till Örebro och sen ska man bedöma om fler delar av verksamheten ska flyttas. Nu utgår vi ifrån att myndighetsledningen kommer värna den höga kompetens som idag finns på SCB. Omlokalisering av befintliga myndigheter av regionalpolitiska skäl är ett ineffektivt utnyttjande av skattemedel och kompetens, säger Lena Emanuelsson.

För mer information:

Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S
lena.emanuelsson@jusek.se
070-665 29 43