Saco-S överlämnar yrkanden inför höstens avtalsförhandlingar

Saco-S överlämnade den 21 juni ett antal yrkande till Arbetsgivarverket. Utgångspunkten för yrkanden är den allt större svårighet att rekrytera akademisk kompetens.

Publicerad: Onsdag 21 jun 2023

Senast uppdaterad: Onsdag 21 jun 2023

Den 30 september löper en rad avtal inom statlig sektor ut. Saco-S avtal löper tills vidare, vilket innebär att Saco-S kommer att förhandla under fredsplikt, det vill säga utan möjlighet till konfliktåtgärder.

Saco-S fokusera huvudsakligen på fyra områden

 • Längre och hållbart arbetsliv
 • Framtidens kompetensförsörjning
 • Flexibelt arbetsliv
 • Ordning och reda i avtalen

–  Jag hoppas att förhandlingarna leder till förändringar som stärker statlig sektors attraktionskraft. Annars riskerar vi snart en brist på kollegor, vilket inverkar på arbetstid, arbetsmiljö och kompetensutveckling för de som arbetar kvar. Detta är bekymmersamt, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S och förhandlingschef på Akavia.

Yrkanden

Yrkandena är en kombination av konkreta villkorsförändringar och/eller partsgemensamt arbete. Saco-S yrkar bland annat på:

 • Ökat självbestämmande kopplad till ledighet i form av semester per timme.

 • En moderniserad ledighet för enskilda angelägenheter.

 • Ett klargörande när provanställning kan/inte kan tillämpas.

 • Förstärkt rätt till ersättning vid tjänstgöring inom totalförsvaret.

 • Tjänstledighet för provanställning i vilken annan anställning som helst i upp till ett år.

 • Möjlighet att kombinera två anställningar inom sektorn.

 • Partsgemensamt arbete kring åldersgränser i tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-S.

 • Partsgemensamt arbete för att stötta parter i förhandlingar om lokalt arbetstidsavtal.

Har du frågor, kontakta: Anna Steen, ordförande Saco-S, anna.steen@akavia.se