Saco-S riktlinjer för personuppgiftsbehandling

Tisdagen den 22 maj antog Saco-S representantskap riktlinjer för personuppgiftsbehandling i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Publicerad: Onsdag 23 maj 2018

Senast uppdaterad: Måndag 7 nov 2022

Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL) och innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och förstärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Läs om riktlinjerna här.