Saco-S träffar Civilminister Ardalan Shekarabi

Sluta detaljstyr verksamheterna, se över statens finansiering och säkra kompetensförsörjningen. Det var budskapen när Saco-S, akademiker i staten, tillsammans med övriga fackliga organisationer inom staten träffade civilminister Ardalan Shekarabi.

Publicerad: Måndag 26 jan 2015

-         Regeringen strävar efter en ökad professionalisering av arbetet inom staten. Det är något vi välkomnar. Att medarbetarna får rätt förutsättningar för sitt arbete är avgörande för att servicen till medborgarna ska hålla hög kvalitet, sa Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S, efter mötet.

-         Vi vill också se mindre detaljstyrning av myndigheterna. Regeringen ska ge de långsiktiga strategierna men låta proffsen bestämma vilka åtgärder som behövs för att uppnå målen, sa hon.

Lena Emanuelsson tog även upp problemen med  ramanslagsmodellen. Modellens konstruktion gör att pengarna vissa år, och på senaste tiden varje år, inte räcker till att både att utveckla verksamheten i enlighet med uppdraget och löneökningar. Det skapar en konflikt mellan verksamhetsvolym och löneökningar som påverkar möjligheten att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

-         Vi tog också upp frågor om anställningsvillkoren för de statligt anställda. Vi uppfattar det som att staten vill att avtalen allt mer ska likna dem på övriga arbetsmarknaden. Det är viktigt att fundera över vad det får för konsekvenser för kompetensförsörjningen nu och på sikt. Att övriga anställningsvillkor blir allt mer lika dem på privat sektor är ytterligare ett skäl att se över löneläget för akademiker inom staten. Vi lyfte också problematiken kring visstidsanställningar, som vi uppfattar används i alltför hög utsträckning.

Vilka svar fick ni från ministern?

-       Regeringen kommer tillsätta en utredning för att hitta andra styrformer än New Public Management. Ministern pratade om vikten av att det finns tillit mellan den politiska ledningen och myndigheterna. Han gav också uttryck för att han är angelägen om att villkoren för anställda inom staten skavara konkurrenskraftiga. Han är intresserad av att ha en dialog med parterna, och det är naturligtvis väldigt positivt.