Uppsagda på grund av sjukdom börjar omfattas av Avtal om omställning.

Från och med den 1 februari 2021 börjar arbetstagare som inte har någon stadigvarande arbetsförmåga hos arbetsgivaren på grund av sjukdom eller skada att omfattas av Avtal om omställning.

Publicerad: Måndag 1 mar 2021

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022

Förutsättningarna för att komma in i avtalet är att arbetsgivaren har gjort allt för att försöka rehabilitera tillbaka arbetstagaren samt fullgjort sin omplaceringsskyldighet enligt lag. Arbetstagaren ska vara uppsagd pga sjukdom och ha accepterat uppsägningen alternativ gjort en överenskommelse om att anställningen ska upphöra. I det senare fallet är det viktigt att arbetsgivaren verkligen har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och att omplaceringsskyldigheten är uppfylld. Det måste också finnas en bedömning om en kvarstående arbetsförmåga på hel- eller deltid på den reguljära arbetsmarknaden. Förmodligen är det läkarutlåtanden och Försäkringskassans bedömningar som kommer att ligga till grund för en sådan bedömning.

De allmänna kvalifikationskraven för att omfattas av Avtal om omställning är de samma som för arbetstagare som sägs upp pga arbetsbrist och man omfattas av alla delar i avtalet med undantag för den förlängda uppsägningstiden samt har en något kortare ramtid. Observera också att det normal inte heller finns en uppsägningstid vid en överenskommelse om att anställningen ska upphöra.

Förhandlingsprotokoll Tillämpning av Avtal om omställning i vissa fall då anställning upphör pga sjukdom  

Trygghetsstiftelsen - statligt anställd