Etikprövningsmyndigheten

Saco-S genom kontaktförbund

Publicerad: Torsdag 24 okt 2019

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

Adress:

Box 2110
750 02 Uppsala 

Tfn: 010-4750800

Webbplats: https://etikprovningsmyndigheten.se/Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Tanja Gyldén, Kontaktperson
tanja.gylden@etikprovning.se