Myndigheten för statligt stöd till trossamfund

Saco-S genom kontaktförbundet

Publicerad: Måndag 12 jun 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

Adress:
172 99 Sundbyberg

Kontakt tfn: 08-453 68 70
Fax: 08-453 68 29

Webbplats: myndighetensst.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Sveriges universitetslärare och forskare (SULF)

08-505 836 00 kansli@sulf.se https://sulf.se