Nämnden för hemslöjdsfrågor

Saco-S genom kontaktförbundet

Publicerad: Måndag 12 jun 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

Box 47030
100 74 Stockholm

Kontakt tfn: 08-681 93 50
Fax: 08-681 93 54

Webbplats: www.nfh.nutek.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

DIK

arbetsgivare@dik.se

08-480 040 00