Revisorsinspektionen

Saco-S genom kontaktförbundet

Publicerad: Torsdag 15 jun 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 12 okt 2023

Box 2414
104 50 Stockholm

Kontakt tfn: 08-783 18 70
Fax: 08-783 18 71

Webbplats: www.revisorsinspektionen.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Emma Ehnmark Olséni, Förhandlare Akavia
emma.ehnmarkolseni@akavia.se