Anställningsvillkor

Här hittar du Saco-S avtal om anställningsvillkor.

Publicerad: Onsdag 27 feb 2019

Senast uppdaterad: Måndag 4 dec 2023

Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal för anställningsvillkor som gäller inom det statliga avtalsområdet. Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, föräldraledighet, lön under sjukfrånvaro, uppsägningstider med mera.

Undantag för avtalet

Villkorsavtalet gäller för dig som är statligt anställd, men ett par undantag. Det gäller inte arbetstagare som

  • omfattas av ett annat centralt avtal (till exempel AVA-T, URA, UVA, Studentmedarbetaravtalet, VASA, lokala villkorsavtal eller andra bestämmelser med motsvarande innehåll)
  • är anställda med stöd av vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Länkar