Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på den statliga sektorn

För att anpassa reformen har parterna inom det statliga avtalsområdet tecknat kollektivavtal som presenteras nedan.

Publicerad: Tisdag 27 sep 2022

Innehållet i parternas överenskommelse är anpassad så att reformen på bästa sätt ska komma statlig sektor till del.

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden (regeringens proposition)

Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet inom statlig sektor