Pensioner och försäkringar

Här hittar du Saco-S avtal om pensioner och försäkringar.

Publicerad: Onsdag 27 feb 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 4 jan 2023

Du som är anställd inom staten har en statlig tjänstepension. Tjänstepensionsavtalet kallas för PA 16 och består av två pensionsplaner:

  • avdelning I som gäller för dig som är född 1988 eller senare
  • avdelning II som gäller för dig som är född 1987 eller tidigare (motsvarar tidigare avtal PA 03).

Båda pensionsplanerna innehåller mer än bara ålderspension. Det ingår också sjukpension och efterlevandepension, vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.

Du som är statligt anställd omfattas även av personskadeavtalet (PSA). Det är en avtalad arbetsskadeförsäkring som innebär att du får kompletterande ersättning till den lagstadgade ersättningen för att täcka upp inkomstförlust om du råkar ut för en arbetsskada. 

Tjänstepension avdelning I

Ålderspensionen i avdelning I är helt premiebestämd. Det innebär att din arbetsgivare betalar en viss procentsats av din lön som går till din ålderspension. 

Ålderspensionen består av tre delar:

  • ålderspension valbar, där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital
  • ålderspension obligatorisk, som förvaltas av Kåpan pensioner
  • ålderspension flex. 

Ålderspension flex kan tas ut på så kort tid som ett år. Den kan användas att kompensera inkomstbortfall om du väljer att gå ner i tid i slutet av arbetlivet. Om du inte gör det fyller flexpensionen på din vanliga ålderspension. Storleken på din helt premiebestämda ålderspension beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Läs mer om PA 16 avdelning I på Statens tjänstepensionsverks webbplats

Tjänstepension avdelning II

Ålderspensionen i avdelning II innehåller både premiebestämd och förmånsbestämd pension. Ålderspensionen består av följande tre delar:

  • förmånsbestämd ålderspension, för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (taket i det allmänna pensionssystemet)
  • individuell ålderspension som är premiebestämd, där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital
  • kompletterande ålderspension som är premiebestämd och förvaltas av Kåpan pensioner.

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön de sista åren före pension, hur många år du varit anställd samt vilket år du är född. Storleken på den premiebestämda individuella ålderspensionen och den kompletterande ålderspensionen beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Du som omfattas av avdelning II i pensionsavtalet har möjligheten att från 61 års ålder ansöka om avtalad deltidspension och fortsätta arbeta deltid på minst 50 procent av heltid. Det är din arbetsgivare som beslutar om deltidspension efter att ha prövat det enskilda fallet. 

Avdelning II i PA 16 kommer från den 1 januari 2024 att innehålla nya bestämmelser. I god tid innan kommer denna sida att uppdateras med information om de nya villkoren.

Läs mer om PA 16 avdelning II på Statens tjänstepensionsverks webbplats

Länkar

Avtal

Stödmaterial