Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFOF

Saco-S förening

Publicerad: Måndag 12 jun 2017

Senast uppdaterad: Fredag 18 nov 2022

Box 308
101 26 Stockholm

Kontakt tfn: 08-545 556 80
Fax: 08650 41 10

Webbplats: www.mia.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Maria Wikström, Ordförande
maria.wikstrom@mfof.se