Havs- och vattenmyndigheten

Saco-S-förening

Publicerad: Måndag 29 maj 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 16 dec 2021

Box 11930
404 39 Göteborg

Kontakt tfn: 010-698 60 00
Fax: 010-698 61 11

Webbplats: www.havochvatten.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Elin Jern, Ordförande
elin,jern@havochvaten.se

010-6986232