Institutet för språk och folkminne

Saco-S-förening

Publicerad: Torsdag 1 jun 2017

Senast uppdaterad: Fredag 17 dec 2021

Box 135
751 04 Uppsala

Kontakt tfn: 018-65 21 60

Webbplats: www.sofi.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Gunnar Eriksson, Ordförande
gunnar.eriksson@sprakochfolkminnen.se