Myndigheten för kulturanalys

Saco-S genom kontaktförbundet

Publicerad: Måndag 12 jun 2017

Senast uppdaterad: Fredag 17 dec 2021

Box 120 30
102 21 Stockholm

Kontakt tfn: 08-528 020 06
Fax: 08-528 020 11

Webbplats: www.kulturanalys.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Linnea Skagerberg, Ombudsman DIK
linnea.skagerberg@dik.se