Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Kontaktperson

Publicerad: Tisdag 27 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 12 jan 2022

Adress:
Box 3657
103 59 Stockholm

Kontakt tfn:08-412 32  00
Kontakt fax: 08-411 32 60

Webbplats: www.sbu.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Ann Kristine Jonsson, Kontaktperson
Ann-Kristine.Jonsson@sbu.se