Rättsmedicinalverket, Rättsmedicinska avdelningen

Saco-S genom kontaktförbund

Publicerad: Tisdag 20 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 18 okt 2023

Retziusväg 5
171 65 Solna

Kontakt tfn: 08-545 421 00
Fax: 08-32 56 27

Webbplats: www.rmv.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Sveriges Läkarförbund

08-790 33 00 info@slf.se www.slf.se