Specialpedagogiska skolmyndigheten

Saco-S förening

Publicerad: Torsdag 22 jun 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 18 okt 2023

Adress:
Box 1100
871 29 Härnösand

Kontakt tfn: 010-473 50 00

Webbplats: www.spsm.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Ingrid Mauritsson, Förhandlare/Rådgivare Akavia
ingrid.mauritsson@spsm.se