Universitetskanslersämbetet

Saco-S-förening

Publicerad: Måndag 10 jul 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 18 okt 2023

Adress:
Box 7703
103 95 Stockholm

Kontakt tfn: 08-563 085 00

Webbplats: www.uk-ambetet.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Sofia Berlin Kolm, Ordförande
sofia.berlin.kolm@uka.se

070-3655004