Utbildningsmaterial RALS-T

Utbildningsmaterial i form av PP-presentationer och filmer att använda för dig som förtroendevald

Publicerad: Tisdag 27 sep 2022

Senast uppdaterad: Måndag 6 mar 2023

Förutom detta har förbunden inom Saco-S ytterligare stöd till sina kontaktmyndigheter, du hittar det på respektive förbunds hemsida.

Utbildningsmaterial: 

PP-presentation – Presentation av det partsgemensamma stödmaterialet

PP-presentation – Lönesättande samtal

Film - Hur förbereder du dig inför ditt lönesättande samtal 

Film - Processen med lönesättande samtal