Medlemsförbund

Publicerad: Tisdag 18 feb 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 15 dec 2021

Saco-S består av 18 Sacoförbund och tillsammans företräder vi närmare 90 000 akademiker inom staten.

Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statliga anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem. 

Läs mer om ditt Sacoförbund

Akademikerförbundet SSR
Akavia
DIK 
Fysioterapeuterna
Sveriges Arbetsterapeuter
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Naturvetarna
Sjöbefälsföreningen
SRAT
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledare
Sveriges Universitetslärare och forskare, SULF
Sveriges Veterinärförbund
Tjänstetandläkarna