Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en statlig myndighet, som är arbetsgivarorganisationen för statliga arbetsgivare. Arbetsgivarverket företräder 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Arbetsgivarverket är Saco-S motpart i de centrala förhandlingarna.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 10 apr 2019