Avtalsförhandlingar

Förhandlingar om kollektivavtal mellan representanter för arbetsgivare och arbetstagare. Kan ske på både lokal och central nivå, det vill säga lokalt på respektive myndighet och centralt mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019