OFR/S, P, O

Förbunden inom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) är organiserade i sju förbundsområden, varav tre statliga: statstjänstemän, poliser och officerare. Därav beteckningarna S, P, O. När förbundsområdena förhandlar gemensamt gentemot motparten Arbetsgivarverket utgör de OFR/S, P, O.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019

Senast uppdaterad: Måndag 4 jul 2022