Ramavtal

Ett avtal som tecknas av Saco-S och Arbetsgivarverket, som är utgångspunkt för hur de lokala parterna ska arbeta. Ett exempel från Saco-S avtalsområde är RALS-T-avtalet, som reglerar lönefrågor.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 10 apr 2019