Samverkan

Det finns lokala samverkansavtal som reglerar vilken möjlighet arbetsgivare, medarbetare och arbetstagarorganisationer ges att bidra till utvecklingen av en organisation och verksamhet. Samverkanstanken styrs i grunden av begrepp som delaktighet, decentralisering, delegering och gemensamt intresse samt förutsätter en tydlig ansvarsfördelning.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019