Hoppa till huvudinnehåll

Förändringar måste till för ett hållbart arbetsliv

Saco-S, som förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker, har nu överlämnat sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande avtalsförhandlingarna. Några av de områden vi yrkar förändringar inom är enskilda överenskommelser, omställning, pension, personskadeavtalet, arbetstid, partsgemensam statistik samt Partsrådets framtida arbete.

– Saco-S eftersträvar avtal som förändras utifrån ändrade förutsättningar och behov och som stödjer ett föränderligt arbetsliv. Vi ser möjligheten till en viktig utveckling av villkorsavtalet genom att träffa enskilda överenskommelser inom fler områden än vad som finns i dag, säger Anna Steen, ordförande i Saco-S.

Inriktningen i yrkandena är ett arbetsliv som är hållbart för varje individ såväl i dag, som framåt – över yrkeslivet, när svårigheter uppstår och efter yrkeslivet.

Ett hållbart arbetsliv är en förutsättning för en stabil och uthållig statlig verksamhet.

Något som genomsyrar alla delar av yrkandet är det digitala arbetslivet. Ett mer digitalt arbetssätt är här för att stanna och under våren 2020 har det digitala arbetssättet ökat. Därmed aktualiseras frågor som om hur det digitala arbetet utförs, om ledarskap i ett digitalt sammanhang, om digital arbetsmiljö och arbetsmiljö vid hemarbete.

Förhandlingsarbetet inleds den 2 november och ska vara klart den 30 november. Följ gärna Saco-S förhandlingsarbete på LinkedIn, Saco-S.

Fakta:

  • Pandemin har påverkat avtalsförhandlingarna och de centrala avtalsförhandlingarna för statligt anställda kommer därför att genomföras i november.
  • Saco-S har dock löneavtal och villkorsavtal som löper tillsvidare, RALS-T och Villkorsavtal-T. Eftersom löneavtalet löper tillsvidare lägger Saco-S inte några yrkanden vad gäller det avtalet.

Kontakta:

Caroline Cederquist, Pressansvarig, 070-665 29 55, caroline.cederquist@akavia.se

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker som driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart. Organisationen tecknar kollektivavtal om till exempel lönebildning, pension, allmänna anställningsvillkor, semester, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet. Saco-S består av 21 Sacoförbund och företräder 90 000 akademiker

Publicerad: 2020-09-22

Senast uppdaterad: 2022-11-08

Dela sidan