Hoppa till huvudinnehåll

Nya avtal i hamn mellan Saco-S och Arbetsgivarverket

Avtalsförhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutades på måndagen. De nya avtalen innebär bland annat ett gemensamt arbete för anpassningar i pensionsavtalet och att gemensamt ta ansvar för förändringar inom LAS.

– Vi fick igenom viktiga förändringar, som att omställningsavtalet har utökats så att de som på grund av sjukdom blir uppsagda också omfattas och som att vi fortsätter arbeta gemensamt med vårt löneavtal. Men framför allt är vi nöjda med att vi lyckades avstyra en utökad semesterperiod, säger Anna Steen, ordförande för Saco-S.

Saco-S, som förhandlar för statligt anställda, kunde i förhandlingarna avvisa yrkanden så att balans mellan parterna vid förhandling om lokalt arbetstidsavtal består och att arbetsgivaren tydligt informerar om villkoren inför en anställning.

– Det känns också bra att vi parterna tillsammans ska se över hur de enskilda överenskommelserna kan bli flera och att arbetet med utveckling av det digitala arbetssättet kommer att fortsätta, säger Anna Steen.

Fakta

Några punkter kring de nya avtalen:

  • Parterna är beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS. Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet är att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov av att skapa en helhetslösning för det statliga avtalsområdet.
  • Att parterna ska genomföra ett gemensamt arbete för att anpassa pensionsavtalet PA 16 till ett längre arbetsliv genom att se över nuvarande åldersregler och delpensionsavtalet.
  • Statistikavtalet om lönestatistik ska ses över så att statistiken kan fortsätta att hanteras på ett säkert sätt.
  • Att efter Saco-S egen utvärdering av löneavtalet inleda ett partsgemensamt arbete med att omformulera texterna om den lokala lönebildningen på ett sådant sätt att det bättre speglar särarten och syftet med tillsvidareavtalet.
  • Fortsätta det partsgemensamma arbetet fram till och med 2023 inom följande områden: centrala parters stöd till lokal lönebildning och till samverkan på lokal nivå, arbetsmiljö ur ett partsperspektiv - vilket inkluderar digitalt arbetssätt och digital arbetsmiljö- , samt hållbart arbetsliv

Kontakta:

Caroline Cederquist, Pressansvarig, 070-665 29 55, caroline.cederquist@akavia.se

Publicerad: 2020-12-01

Senast uppdaterad: 2022-07-04

Dela sidan