Hoppa till huvudinnehåll

Nytt samverkansavtal klart inom staten

Saco-S, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och Seko har undertecknat ett nytt ramavtal för samverkan – Samverkan för framtiden – som träder ikraft den 1 januari 2017.

-          Jag är glad att vi äntligen har kommit i mål med ett nytt Samverkansavtal. Det nya avtalet är ett bra stöd till lokala parter i deras arbete med verksamhetsutveckling. Jag är särskilt nöjd med att avtalet så tydligt lyfter fram dialogen mellan chef och medarbetare, säger Lena Emanuelsson, ordförande Saco-S. 

Parterna har inom ramen för den gemensamma organisationen Partsrådet bedrivit ett utvecklingsarbete kring samverkan i syfte att stödja lokala parters arbete med samverkan. Utifrån de slutsatser som där kom fram startade parterna ett partsgemensamt översynsarbete av det befintliga avtalet Samverkan för utveckling. En av utgångspunkterna för arbetet var ett nytt avtal där alla, från arbetsgivare och chefer till medarbetare och fackliga företrädare, ska bidra till verksamhetsutveckling. 

Modernt avtal öppnar för aktivt medarbetarskap
Det nya ramavtalet Samverkan för framtiden ger förutsättningar att skapa ett lokalt samverkanssystem som

  • har ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling, 
  • har dialogen chef – medarbetare i centrum,
  • skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap
  • ålägger lokala parter ett ansvar att vara likväl vara pådrivande som ta ansvar för att stödja och följa upp en samverkan för framtiden,
  • möjliggör avsteg från MBLs formella informations- och förhandlingsbestämmelser.

Kontakt
Lena Emanuelsson
Ordförande Saco-S
070-665 29 43

Publicerad: 2016-04-29

Senast uppdaterad: 2022-07-04

Dela sidan