Hoppa till huvudinnehåll

Nytt snabbspår klart för samhällsvetare

I dag presenteras ett nytt snabbspår för samhällsvetare. Det är den största gruppen akademiker bland de nyanlända. Med det nya snabbspåret för samhällsvetare som parterna på det statliga avtalsområdet och berörda myndigheter står bakom, ökar möjligheterna till en snabb etablering på arbetsmarknaden och till att de nyanländas kompetens tas tillvara.

Samhällsvetare, ekonomer och jurister är den största gruppen bland nyanlända akademiker och den akademikergrupp som har det särskilt svårt att få jobb som motsvarar utbildningen.

Det nya snabbspåret gäller för de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, samt nyanlända från tredje land som fått uppehållstillstånd de senaste tre åren. De ska ha en högskoleutbildning på minst tre år inom samhällsvetenskap, juridik eller ekonomi.

Inom ramen för snabbspåret kommer deltagarna kunna ta del av yrkessvenska och kompletteringsutbildning vid högskola. Efter avklarade kurser följer en praktikperiod på en statlig myndighet med utsedd handledare på 4-6 månader. Praktiken ska utgå från individens behov och mottagande arbetsgivares möjligheter att erbjuda praktikplats. I praktikperioden ingår också en bedömning av yrkeskompetens.

-De statliga arbetsgivarna välkomnar ett snabbspår som är ett bra stöd till det pågående praktikprogrammet i staten för nyanlända akademiker, säger Eva Liedström Adler, Arbetsgivarverkets generaldirektör.

-Vi är nöjda eftersom vi har drivit på för att få ett snabbspår inom staten. Vi ser att det finns cirka 70 000 jobbchanser inom staten fram till 2018 och det är viktigt att staten kan anställa medarbetare med rätt kompetens, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingsledare för OFR/S,P,O.

- Detta är något vi har efterfrågat länge. Idag har bara drygt var tredje utlandsfödd samhällsvetare jobb som helt eller till stor del motsvarar sin utbildning. Kompletteringsutbildning, yrkesinriktad svenska och praktik är viktiga pusselbitar för en träffsäkrare och snabbare etablering, säger Robert Andersson, vice ordförande i Saco-S.

Parterna på arbetsmarknaden som har tecknat denna överenskommelse med Arbetsförmedlingen om ett snabbspår för samhällsvetare är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O Saco-S och Seko.

För mer information:

Arbetsgivarverket: Lars Andrén 070-287 31 27

OFR/S,P,O: Sofia Johansson, 070-314 52 73

Saco-S: Kristina Mäler 070-665 29 55

Publicerad: 2016-06-03

Senast uppdaterad: 2022-11-09

Dela sidan