Hoppa till huvudinnehåll

Saco-S begär förhandling om villkor vid omlokaliseringar

Saco-S har lämnat in en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket för att diskutera villkoren vid omlokaliseringar av statliga myndigheter.

– Myndighetsflyttarna får stora konsekvenser – både för verksamheten och våra medlemmar. Omlokaliseringarna måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till konsekvenserna för de anställda, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S.

Tidigare omlokaliseringar har lett till kompetenstapp när erfarna medarbetare väljer att snabbt söka nytt jobb i stället för att flytta med verksamheten.

– Att flytta delar eller hela verksamheten vid en myndighet påverkar både medarbetare och verksamhet. För att det ska kunna göras på ett rimligt sätt behövs lösningar för att hantera kompetensöverföringen och det är angeläget att medarbetare som behöver stöd i omlokaliseringen får det i god tid, säger Lena Emanuelsson.

Mer information om villkor vid myndighetsflytt
Den 15 november slog Arbetsdomstolen fast att myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet om inget annat anges i anställningsavtalet. Läs mer här.

För mer information, kontakta:
Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S
070-665 29 43
lena.emanuelsson@jusek.se

Hanna Birath, pressansvarig för Saco-S
070-665 29 55
hanna.birath@jusek.se

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker som driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart. Organisationen tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. Saco-S består av 21 Sacoförbund och företräder närmare 87 600 akademiker.

Publicerad: 2018-04-06

Senast uppdaterad: 2022-11-09

Dela sidan