Årsmöte för Saco-S representantskap

Den 19 april hade Saco-S högsta beslutande organ Saco-S representantskap årsmöte. Fredrik Lundh Sammeli, Socialförsäkringsutskottets ordförande, gästade årsmötet och pratade om aktuella frågor kring ett längre arbetsliv.

Publicerad: Onsdag 23 maj 2018

Ordförande Lena Emanuelsson föredrog Saco-S verksamhetsberättelse för 2017 och verksamhetsplan för 2018. Arbetet avseende tillämpning, vidareutveckling och utvärdering av tillsvidareavtalet Rals-T fortsätter. Vidare har vi fortsatt fokus på arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, utvecklingsarbeten inom ramen för Partsrådets verksamhet, ett längre arbetsliv, villkorsfrågor, omlokalisering, stöd till förtroendevalda och avtalsvård.

Redovisning av rekryteringssiffror visar en stor rekryteringspotential eftersom 23 procent av arbetstagarna inom statlig verksamhet är oorganiserade. Rekryteringsfrågan är med andra ord högaktuell för akademiker inom statlig sektor. Saco-S har 35 procent av arbetstagarna inom staten som medlemmar OFR/S,P,O organiserar 38 procent och Seko 4 procent.

• Val av representanter i Saco-S organ
• Lena Emanuelsson, Jusek, omvaldes till ordförande i Saco-S styrelse.

• Jens Jacobsson, Civilekonomerna, valdes till ordförande för Saco-S representantskap och Carolina Gomez-Lagerlöf, Sveriges Ingenjörer, omvaldes till vice ordförande.