Överenskommelse

Som enskild arbetstagare kan du tillsammans med din arbetsgivare göra en överenskommelse om individuella anpassningar av dina anställningsvillkor. Saco-S har kommit överens med Arbetsgivarverket om möjligheten till så kallade enskilda överenskommelser. Det kan då handla om anpassningar av bland annat arbetstid, semester, uppsägningstid och pensionsavsättning.

Publicerad: Torsdag 28 feb 2019