Hoppa till huvudinnehåll

Saco-S avtalsprocess

Här kan du läsa om hur det går till när Saco-S tecknar avtal.

När Saco-S förhandlar om centrala avtal gör vi det i samverkan med våra medlemsförbund. Tillsammans kommer vi överens om avtalsyrkanden, det vill säga vad vi ska begära i förhandlingar om avtalen. Avtalsyrkandena fastställs i Saco-S representantskap, som är högsta beslutande organ.

Alla Saco-S medlemsförbund har företrädare i representantskapet. Efter att representantskapet har beslutat om avtalsyrkanden sker de centrala förhandlingarna mellan Arbetsgivarverket och Saco-S-styrelsens förhandlingsledning.

Centralt löneavtal inom staten

Inom staten finns ett centralt löneavtal som kallas RALS 2010-T. Där beskrivs på ett övergripande plan hur den lokala löneprocessen ska gå till och vilka grundläggande principer för lönesättning som ska följas. Lönebildning och lönesättning ska bland annat bidra till att målen för myndighetens verksamhet uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt.

Utifrån det centrala löneavtalet är det sedan upp till arbetsplatsernas lokala parter att komma överens om och planera sitt arbete utifrån myndigheternas förutsättningar och behov. Lokala parter är den lokala Saco-S-föreningen och arbetsgivaren på den enskilda myndigheten.

Tillsvidareavtal ger stabilitet

Inom den statliga sektorn har vi ett löneavtal som gäller tillsvidare. Det innebär att avtalet inte upphör ett visst datum utan löper på tills parterna avtalar om något annat. Tanken med tillsvidareavtal är att skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

Publicerad: 2019-02-27

Senast uppdaterad: 2024-04-24

Dela sidan