Hoppa till huvudinnehåll

Åldersfördelning på myndigheten

Här ser du några exempel på olika diagram.

Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män med avseende på ålder? I fallet ovan är 58 procent av de anställda kvinnor. Män har en högre medelålder, 54 år, jämfört med kvinnornas 50 år. I nästa steg kan det vara bra att bryta ner åldersfördelningen på andra sätt också, till exempel för olika befattningar, avdelningar m. m. för att visualisera hur det ser ut. I fallet nedan tittar vi närmare på specialister och handläggare inom ett arbetsområde.

I exemplet ovan har vi en äldre specialistgrupp och en handläggargrupp med en jämnare åldersfördelning. Detta kommer dels att påverka vid jämförelse mellan lönenivåerna för grupperna. För specialistgruppen kan det också tänkas vara ett potentiellt kompetensförsörjningsproblem, då knappt 70 procent är 55 år eller äldre.

Publicerad: 2014-12-16

Senast uppdaterad: 2022-07-05

Dela sidan