Hoppa till huvudinnehåll

Löneökningsspridning på verksamheten

Här ser du några exempel på olika diagram.

Ett annat sätt att studera löneökningen är att titta på det faktiska krontalet som de anställda har fått. Har arbetsgivaren givit samma summa till en stor grupp av de anställda? I ovanstående fall har en majoritet av de anställda fått löneökningar i intervallet 701 till 1300 kronor.

Hur ser det ut om ni delar upp löneökningarna på chefer och de med andra befattningar? Har cheferna fått större löneökningar än de med annan befattning?

I ovanstående diagram har mer än hälften av de med annan befattning fått mer än 2 och upp till 3 procent mellan 2012 och 2013. Det finns flest chefer i löneökningsintervallet på mer än 3 och upp till 4 procent.

Publicerad: 2015-02-09

Senast uppdaterad: 2022-11-10

Dela sidan